Phương thức thanh toán

  • Thanh toán tiền mặt                                                               
  • Thanh toán Ngân hàng Quân đội MB Bank         
  • Thanh toán qua ví Momo                                    
hotline