1. Huỳnh Tân Store Membership là gì?

- Huỳnh Tân Store Membership là chương trình Khách hàng Thân Thiết, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biệt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Huỳnh Tân Store. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại.

- Huỳnh Tân Store Membership mới được cập nhật và áp dụng bắt đầu từ ngày 22.11.2021

2. Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết Huỳnh Tân Store?

- Bạn sẽ trở thành Khách hàng thân thiết Huỳnh Tân Store ngay khi mua sản phẩm bất kỳ đầu tiên và có chi tiêu tích lũy đạt đến các hạng mức quy định của Huỳnh Tân Store

- Ngoài ra, bạn sẽ cần cung cấp những thông tin cần thiết sau để nhận Ưu đãi thành viên từ Huỳnh Tân Store (chỉ cần cung cấp lần đầu)

  • Họ tên
  • Số điện thoại

- Trong các lần mua hàng kế tiếp bạn chỉ cần cung cấp Số điện thoại khi giao dịch để nhân viên Huỳnh Tân Store hỗ trợ.

3. Cách thức xếp hạng và đặc quyền thành viên?

- Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu tích lũy cần thiết.

- Hạng thành viên được tính dựa trên Chi tiêu tích lũy như sau:

  •    Thành viên V.I.P 1: chi tiêu tích lũy từ 1 triệu - 2 triệu >>> giảm 5% (tối đa 50k) trên tổng giá trị hóa đơn trong ngày
  •    Thành viên V.I.P 2: chi tiêu tích lũy từ 2 triệu - 5 triệu >>> giảm 10% (tối đa 50k) trên tổng giá trị hóa đơn trong ngày
  •    Thành viên V.I.P 3: chi tiêu tích lũy từ 5 triệu - 10 triệu >>> giảm 15% (tối đa 50k) trên tổng giá trị hóa đơn trong ngày
  •    Thành viên V.I.P 4: chi tiêu tích lũy từ 10 triệu - 20 triệu >>> giảm 20% (tối đa 50k) trên tổng giá trị hóa đơn trong ngày
  •    Thành viên V.I.P 5: Chi tiêu tích lũy 20 triệu trở lên >>> giảm 25% (tối đa 100k) trên tổng giá trị hóa đơn trong ngày

4. Làm sao để được tích luỹ chi tiêu?

- Khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại (đã đăng ký thành viên với Huỳnh Tân Store) cho nhân viên khi mua sắm tại cửa hàng để được ghi nhận tích lũy.

- Lưu ý, khi mua hàng Online (qua website, chat, gọi đến hotline hoặc mua sắm sản phẩm của Huỳnh Tân Store qua sàn thương mại điện tử Lazada), khách hàng sẽ không được điểm tích lũy cũng như ưu đãi của thành viên thân thiết

5. Nếu mua sản phẩm cả 2 chi nhánh thì điểm tích luỹ như thế nào?

- Mua chi nhánh nào, tích luỹ vào đúng chi nhánh đó. Giảm giá riêng biệt từng bên ( Quý khách có thể nhờ nhân viên check VIP cao nhất ở chi nhánh nào hay mua để áp dụng - dùng SĐT)

hotline